Związek Ludności Narodowości Śląskiej

jest stowarzyszeniem śląskiej mniejszości narodowej.

 

Narodowość śląska jest uznawana w Republice Czeskiej, Republice Słowacji oraz na świecie,

natomiast od 1996 roku podejmuje bezskuteczne próby rejestracji w Polsce.

Obecnie przygotowywana jest skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu

 

Nojbliższe trefy ZLNS

Kandydaci: RAŚ, ZLNS, Mniejszości Niemieckiej, Przymierza Śląskiego, Federacji Rozwoju Śląska, częściowo wspieranych przez Związek Górnośląski (tak szeroka współpraca zafunkcjonowała po raz pierwszy).

Nasza obecność wyborach to działanie na rzecz legalizacji narodowości śląskiej. Nie wystarczą same obietnice działaczy PO i PSL, potrzebujemy naszych posłów i senatorów by tej sprawy dopilnowali.

Gdyby udało się powtórzyć wynik RAŚ z wyborów do Sejmiku to na 100% mielibyśmy conajmniej 3 posłów.

Trzeba jednak dotrzeć z informacją o naszych kandydatach do głosujących, bo w mediach nie otrzymamy miejsca, dlatego każde najmniejsze zaangażowanie jest wskazane.

Okręg Gliwicki

kandydaci do Sejmu na liście PSL

- Dietmar Brehmer junior, piłkarz, zgłoszony przez Mniejszość Niemiecką i Przymierze Śląskie

- Grzegorz Juranek fotograf zgłoszony przez ZLNS, członek RAŚ

Kandydat do Senatu z listy PSL

- Cecylia Machulska

Okręg Katowicki

Kandydat do Senatu z listy Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej

- Jerzy Bogacki, wiceprzewodniczący RAŚ, kandydat Komitetu Wyborców założonego przez członków RAŚ i ZLNS. Ma poparcie od Andrzeja Złotego Prezesa Związku Górnośląskiego

Kandydaci do Sejmu na liście PSL

- Marian Makula, artysta satyryk, członek RAŚ i Związku Górnośląskiego

- Grzegorz Kot, dziennikarz, zgłoszony przez ZLNS, członek Federacji Rozwoju Śląska

Okręg Rybnicki

Kandydat do Senatu z listy PSL

- Rudolf Kołodziejczyk, główny księgowy, założyciel RAŚ i ZLNS

Kandydaci do Sejmu na liście PSL

- Stanisław Sitek, zgłoszony przez RAŚ

- Paweł Helis zgłoszony przez ZLNS, członek RAŚ

- Janina Kuczera, zgłoszony przez RAŚ

- Janusz Grabiec zgłoszony przez RAŚ

Wszyscy kandydaci mają poparcie ZLNS, Przymierza Śląskiego, Federacji Rozwoju Śląska, RAŚ i Mniejszości Niemieckiej

W woj. opolskim ZLNS udzielił poparcia kandydatom Mniejszości Niemieckiej

Prosimy przekazać te informacje innym osobom.

 

11.10.2007 godz. 17.00 (czfortek) Rybnik ul. Białych 7, siedziba RAŚ

5.10.2007 godz. 18.00 (piłntek) Chorzóf Batory, Zajazd Batory wele stadjłna Ruchu

3.08.2007 Pomieszczłno Postanowiynie Nojwyszego Grychta ze 14.02.2007 ło łotciepniynciu kasacyje ZLNS (Dokumenty)

18.07.2007 Ślłnsko gotka ostała zaszrajbowano jako "SZL" we ISO 639-3 we Bibljotyce Kongresa USA

30.04.2007 Delegacyjo ZLNS (F. Kubica, J. Kandziora, A.Roczniok) brała udział we pogrzebie B. Blidy

27.04.2007 Do UNESCO poszoł brif skuli popróbowywanio smiyniynio miana KL Auschwitz. Brif je we Nowinkach (Aktualności)

11.04.2007 Brif ZLNS skuli zawarcio ruskigo pawilona we Auschwitz. Brif je we Nowinkach (Aktualności)

6.03.2007 Departamynt Stanu USA we sfojim raporcie ujłł sprawa niyzaszrajbowania Ślłnzokóf we gerychcie

14.02.2007 Nojwyszy Gerycht we Polsce łodciepnłł "Skarga Kasacyjno", kero skłodoł ZLNS skuli niyzaszrajbowanio. Tref gerychta błł bes ludzióf

5.01.2007 Nojwyszy Gerycht we Polsce uznoł co "Skarga Kasacyjno" ZLNS skuli niyzaszrajbowanio bydzie rospaczłno

3.02.2007 delegacyjo ZLNS błła we Knurowie na mszy za internowanych Ślónzokóf bes Polokóf i Rusóf po II wojnie

27.01.2007 delegacyjo ZLNS (K.Paluch i A.Roczniok) błła we Przyszowicach na skłodaniu kfiotkóf i zapolyniu lampkóf na grobach zamordowanych w 1945 r. bes Rusóf miyszkońcóf Przyszowicóf

21.01.2007 delegacyjo ZLNS (F. Kubica i A.Roczniok)) błła we Dymbiyńsku na mszy za internowanych Ślónzokóf bes Polokóf i Rusóf po II wojnie

3.01.2007 pomieszczłno brif skuli godki wiceprymiera R. Giertycha co do stosowanio "zasady wzajemności" do myńszościóf nacyjnych we Polsce. Brif je we Nowinkach (Aktualności)

28.12.2006 po 10 rokach storanio o szrajbunek we gerychcie napoczynto wydować legitki ZLNS