Pismo do UNESCO w sprawie próby zmiany nazwy KL Auschwitz

Oświadczenie w sprawie zamknięcia pawilonu rosyjskiego w Auschwitz

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi wicepremiera Romana Giertycha co do stosowania "zasady wzajemności" w stosunku do mniejszości narodowych w Polsce

Pismo do Sekretarza Generalnego Rady Europy Terry Davisa w sprawie przygotowywanego II raportu Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych

Postanowienie o umorzenie śledztwa w sprawie wywózki Ślązaków do ZSRR w 1945 r.

Pismo do IPN w sprawie wywózki Ślązaków do ZSRR w 1945 r.

Pismo do Senatorów RP w sprawie ustawy o IPN

Pismo do Josepa Borrella w sprawie rezolucji Parlamentu Ruropejskiego o nietolerancji

Pismo o przyznanie statusu strony w sprawie wywózek Ślązaków w 1945 r. do ZSRR

Oświadczenie w sprawie napadu na Naczelnego Rabina Polski

Podziękowania posłom, którzy poparli starania ZLNS o zniesienie opłat sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód górniczych

Pismo do UNESCO w sprawie polskiej propozycji zmiany nazwy obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

Oświadczenie popierające Częstochowian w sprawie powołania województwa Częstochowskiego

Oświadczenie popierające Kaszubów w sprawie pomysłu powołania województwa środkowo-pomorskiego

Apel do parlamentarzystów polskich w sprawie szkód górniczych