Deklaracja czlonkowska

STATUT

( Statut po poprawkach stan na 8.12.2005 )

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 14.02.2007

Skarga kasacyjna z 20.10.2006

Postanowienie Sądu Okręgowego z 5.07.2006

Postanowienie Sądu Okręgowego z 18.05.06 w sprawie przewlekłości postępowania

Postanowienie Sądu Rejonowego z 20.03.2006

Postanowienie Sądu Rejonowego z 20.03.2006

Skarga na przewlekłość postępowania

Odpowiedź na pismo Prezydenta Katowic

Pismo Prezydenta Katowic z 24.01.2006

Postanowienie Sądu Rejonowego z 19.09.2005

Odpowiedź na Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach z 17.08.2005

Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach z 17.08.2005

Postanowienie Sądu Okręgowego z 31.05.05

Apelacja do Sądu Okręgowego w Katowicach

Pismo z 7.04.2005

Postanowienie Sądu Rejonowego  w Katowicach  z  8.02.2005

 

Wyrok Trybunału Praw Człowieka

 

Wyrok Trybunału Praw Człowieka zasiadającego jako Wielka Izba