Leon Sładek łod wiela roków łosprawio po roztomajtych radyjokach

Poradzicie łonego posuchać we piykorskim radyjoku, kiere nadowo na 88,7 FM

Posuchejcie ino co mo Wóm do pedzynio

ZAJTA NIYCZYNNO

Kalyndorze

Kalyndy

Kalyndorze

ło kalyndorzach

Przepómniane zwyczaje

Poszanowani

Abrachamfajfen

Chcecie to wierzcie

Zodiakalni opiekunowie

Kamienie szczynścio

Chcecie to wierzcie

Ze życio wziynte

Slónski jodło

Zabawne modlitewki

Z pamiynci starzika

Stworzenie swiata

Starzikowe madroście

Starzikowe dumani

O ślónskich pieronach

Myśli nie uczesane

Przesóndy

ło życiu i śmierci

ło szczynściu

ło przyrodzie

ło modych

ło bajtlach

łobyczaje św.

św. Wojciech 23 IV